Hypnose Masteruddannelse

Hypnose Masteruddannelse

Master Hypnoseuddannelsen er en overbygning inden for hypnose. Det er en overbygning fra Basis- & Advancehypnoseuddannelsen. Den indeholder al information samt teknikker, som kræves på internationalt niveau. Dette er den mest benyttede hypnoseuddannelse i verden. Du kan tage uddannelsen, når du har gennemført Basis- & Advanceuddannelsen.

Masteruddannelsen i hypnose er for alle med interesse for det menneskelige sind og som har lyst til at gå videre og lære hypnose på et højere plan.

På samme tid har du muligheden for at få dig en unik uddannelse som hypno-kinesiolog. Når du uddanner dig som hypnotisør, giver jeg dig en unik overbygning på din hypnoseuddannelse, så du også bliver hypno-kinesiolog. Du vil stifte bekendtskab med kroppens fysiske og emotionelle tilstand. Derudover vil du lære om den dybe psykiske underbevidsthed,  vi kan opnå via hypnosen.

På denne del af uddannelsen vil du blive undervist i kinesiologiske og hypnotiske teknikker, der passer godt sammen. Uddannelsesdelen kommer rundt om det hele menneske, da der altid kan være en skjult blokering på det emotionelle, fysiske eller det dybe, psykiske plan, som forhindrer en perfekt heling.

Det er ikke altid nødvendigt at arbejde med både hypnose og kinesiologi på samme tid eller under samme behandling  Uddannelsen lægger op til, at de to uddannelser kan supplere hinande. Men ved at lære kinesiologiske og hypnotiske teknikker at kende vil du erfare, hvornår du skal bruge det ene eller bruge det andet – eller om der er god mening i at bruge begge dele.

På hypnoseuddannelsen vil du lære meget mere om teknikker, der virkelig skaber forandringer. Du vil blive klædt mere på, så du kan arbejde med de større psykiske udfordringer, som folk lider af i dag.

Hvad indeholder denne Masteruddannelse?

Her lærer du en meget avanceret hypnoseteknik til bearbejdelse af problemer
Du bliver også hypno-kinesiolog på dette trin (helt nyt i Danmark)
Lær at nulstille
Lær at teste på følelser (finde dem, der skaber problemer)
Lær at teste for fødevare
Lær en hurtig selvfødevaretest
Lær de 5 elementer
Lær at bruge en surrogat
Lær effektive stressteknikker
Lær at fjerne stress helt uden hypnose
Lær at fjerne en svær tanke eller følelse helt uden hypnose
Røgslør (Lær at spotte, hvis din klient undviger dig)
Frigørelsesteknik (Lær at frigøre svære følelser fra f.eks. en ex kæreste eller andet, der er følelsesmæssigt svært
Hypno/kinesiologi  Et helt nyt spændende område for sig selv (Lær at finde frem til følelser hurtigt. Det nyeste inden for hypnosebehandling)
Oprydningsteknik (Lær, hvordan du finder alle oplevelser frem i din klients liv, siden klienten blev født)
Fordybelse, forandring og udtællingsteknik, alt i samme teknik
Lær motivationsteknik

Efter denne hypnoseuddannelse vil du være en af de bedst uddannet hypnoseterapeuter i Danmark.

En gennemsnitlig hypnosebehandlingspris er i dag på ca. 1000 kr. Så din uddannelse vil være tjent hjem på kun 20 behandlinger.

Uddannelsen kan du starte på, når du vil. Undervisningen foregår med dig personligt. Jeg søger for, at der kommer “testpersoner”, du kan træne på. Uddannelsen er over 4 dage, som vi aftaler sammen, inkl. eksamen.

PRIS for Hypnose Masteruddannelsen på Næstved Hypnoseskole er 19.500 kr. (2019)
Du kan også tage den samme uddannelse på min onlineside, se mere her.

Gå til tilmelding, tilmeldingformular, vælg Hypnose Masteruddannelsen. Jeg bekræfter herefter din tilmelding.

Sted: Næstved Hypnoseskole