NLP-uddannelse

NLP uddannelse

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

På denne uddannelse beskæftiger vi os med sammenhængen mellem tanke og sprog. Vore tanker udtrykkes som bekendt gennem ord, men denne uddannelse i NLP/Hypnose beskæftiger sig også med, hvordan vi kan påvirke vores tankemønstre over i en positiv retning. Det gøres bl.a. gennem en skærpelse af bevidstheden om vores ordvalg.

NLP er med andre ord en moderne form for psykologi. Metoden er velegnet til indsats i et moderne samfund, hvor de stillede krav forandres og eskalerer konstant. Med de psykologiske redskaber fra NLP sættes du i stand til at finde og anvende de ressourcer, som du besidder, men ofte ikke anvender aktivt.

Således bliver denne uddannelse i NLP et værktøj til forandring, personlig udvikling og kommunikation. Du vil opnå dyb indsigt i processerne i det menneskelige sind. Som terapiform anerkender NLP, at sindet har sit eget sprog – karakteriseret ved indre følelser, lyd, ord og billeder, som din hjerne registrerer og bearbejder dine daglige oplevelser med.

Hermed opstår din unikke opfattelse af det, der kaldes virkeligheden. Denne opfattelse er determinerende for, hvordan du ser på dig selv og den måde, du fungerer på i hverdagen – herunder selvfølgelig også interaktionen med andre mennesker.

NLP bruges også i stigende grad i virksomheder, hvor der lægges vægt på medarbejdernes ressourcer. Med NLP teknikker øges trivsel, samarbejdsevner og omstillingsevner. Det har igen direkte effekt på effektiviteten i virksomheden – såvel intern som ekstern kommunikation styrkes ,og det hele afspejles på bundlinjen.

Først og fremmest er NLP dog et værktøj, som fokuserer på den personlige udvikling.

Undervisning i NLP

På Næstved Hypnoseskole kan du lære at kombinere NLP med hypnose, som hver især er powerfyldte redskaber, hvormed du kan skabe såvel forandring som vækst. Disse redskaber kan sættes virksomt ind, hvis du/I ønsker at styrke ledelse, kommunikation, præsentation og human resource-området i jeres virksomhed. NLP er også et kraftfuldt værktøj til teambuilding i forbindelse med sport og ikke mindst personlig udvikling.

Næstved Hypnoseskole introducerer dig til gennemprøvede forløb, hvor du anvender vores teknikker fra undervisning i NLP til at skabe resultater – for dig selv såvel som for andre.

Vi lover dig, at metoderne på denne NLP/hypnoseuddannelse vil styrke dine kommunikationsevner, din gennemslagskraft, din selvforståelse og din generelle personlige udvikling. Du vil lære at bryde begrænsende tankemønstre, og du får gennem undervisning i NLP overskud til at fremdrage og anvende dit fulde potentiale.

Du lærer at sætte fokus på velformulerede og konkrete målsætninger, og du lærer, hvordan man bedst motiverer såvel organisationer, enkeltpersoner – og dig selv!!!

Du vil lære grundlæggende kalibrering, hvordan du naturligt får andre til at kunne lide dig og skabe rapport. Du lærer at pace, at lede andre, alt om øjenbevægelser og du får modeller til at give feedback.

Du lærer at sætte dig mål, sætte delmål samt at anvende spørgeteknikker. Du lærer forskellige effektive ankringsteknikker. Du lærer fremtidssikring af mål. Du lærer mange spændende teknikker til at ændre dine strategier.

Du bliver rustet til efterfølgende at kunne gå ud og bruge NLP til dig selv, venner eller tage klienter ind. Der er både teori samt praktiske øvelser på dette kursus samt fuld support efter endt kursus.

Der udstedes diplom for fuldførelse af denne uddannelse.

UDDANNELSE 2019 

Undervisning: Skolen tilbyder fra 2019 personlig undervisning
Uddannelsen tager 4 dage

Start
. Efter aftale. Hvornår det passer dig
Afslutning med prøve.
Uddannelsen indeholder 80 lektioner. inkl. øvetid

Pris for NLP-uddannelse: 20.000 kr.
Gå til tilmelding, tilmeldingformular. Vælg NLP-uddannelse. Vi bekræfter din tilmelding.