Undervisning i hypnose

Undervisning i hypnose

Det kræver ikke nogen forkundskaber at modtage undervisning i hypnose. Vi starter på et niveau, hvor alle kan være med. Vores hypnoseundervisning er lagt pædagogisk til rette, så du får fuldt udbytte af lektionerne, uanset din baggrund og dine forkundskaber.

Hvis du i forvejen har beskæftiget dig med NLP, forskellige former for terapi, coaching eller andre former for undervisning, vil de hypnoseteknikker, du lærer på Næstved Hypnoseskole, kunne hjælpe dig til at styrke dine kompetencer og rutiner inden for dit eget felt.

Helt fint er det også, at undervisning i hypnose faktisk også kan tages i brug i forhold til din egen udvikling. I hypnoseundervisningén lægger vi stor vægt på at fokusere på det menneskelige sind og hvordan det fungerer. Og hvad er mere nærliggende end at tage fat i de temaer i dit liv, som du har lyst til at bearbejde eller forandre.

Selvfølgelig er der her ikke nogen “tvang”. Du afgør naturligvis selv suverænt, i hvor høj grad du ønsker at inddrage dine egne forhold i øvelserne, men vores erfaring er, at de fleste kursister har stor gavn af dette aspekt i undervisningen i hypnose.

Under alle omstændigheder kan du glæde dig til positive forandringer også i dit eget liv i en spændende rejse i det menneskelige sinds krinkelkroge.
I den indledende hypnoseuddannelse lærer du, hvad man forstår ved traditionel og moderne hypnose og om deres forskelligheder. De etiske grundbegreber omkring hypnose gennemgås, og du får indsigt i det bevidste og det ubevidste sind. Vi lærer om trancetilstande, og du får værktøjer til det vigtigste inden for hypnosen, nemlig at kunne bringe en person i trance og anvende denne tilstand til at hjælpe vedkommende med at ændre sine vaner.

I hypnoseundervisningen kommer vi også ind på, hvordan du med din stemme og dit kropssprog kan understøtte og forstærke klientens hypnotiske tilstand. Og vi gennemgår de rigtige spørgeteknikker, hvormed du kan hjælpe klienten til at formulere de mål, han / hun ønsker at nå.
På hypnoseuddannelsen får du også indsigt i hypnotisk sprogbrug og hvordan du opnår effektive suggestioner. De forskellige stadier for hypnose gennemgås, og vi går i dybden med forskellige hypnotiske fænomener.

Styrkelse af selvværd er et vigtigt element inden for hypnosen  I hypnoseundervisningen lærer du om forskellige tilgange til, hvordan du styrker klientens selvværd. Ikke mindst arbejdet med rygestop og vægtreduktion er centrale opgaver for de fleste hypnotisører, og vi sætter fokus på hypnoseteknikker, der kan anvendes i disse sammenhænge.

Selvhypnose er ligeledes en væsentlig del af undervisningen i hypnose på Næstved Hypnoseskole. Desuden behandles smertelindring og healingsprocesser i hypnose intensivt. Stresbehandling er også en vigtig del af en hypnotisørs arbejde – og det bruger vi en del tid på i hypnoseuddannelsen på Næstved Hypnoseskole.

Ofte findes årsagsmønstret til klienters problemstillinger i tidligere oplevelser. Vi kommer i hypnoseuddannelsen derfor også ind på regressionsteknikker.

Hvis du ønsker at benytte din nyerhvervede viden på at hjælpe andre professionelt, har du brug for praktisk viden omkring det at oprette og drive en hypnosepraksis. Jan Wajngertner har praktiseret i mange år og kan videregive en række gode råd og ideer til, hvordan du får succes med din behandling via en fornuftig opstart.

Uddannelsen i hypnose er målrettet alle, som har et ønske om at styrke evnerne til at arbejde med andres udfordringer og udvikling. Hypnoseuddannelsen er en velegnet ballast for såvel professionelle som personlige udviklingsprocesser.

I undervisningen i hypnose på Næstved Hypnoseskole lægger vi vægt på en naturlig balance mellem teori og praksis. Du får rig lejlighed til at afprøve de indlærte teknikker ved let tilgængelige praktiske øvelser.

Vi fokuserer også på, at undervisning og træning foregår i en behagelig atmosfære, der inddrager alle kursister og støtter indlæringen. Vi er også altid opmærksom på at have fuld respekt for individets grænser.

Velkommen til Næstved Hypnoseskole.